Đăng ký Channel Học Vẽ Móng cùng AnaTran ngay hôm nay! Subscript !

Đá ANS - Màu Trắng AB

Còn hàng
Hiện có 97 người đang xem sản phẩm này và có 18 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
86.000đ
 • Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Hiện có 33 người đang xem sản phẩm này và có 12 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  93.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Nhạt

  Đá ANS - Màu Vàng Nhạt

  Hiện có 45 người đang xem sản phẩm này và có 18 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  90.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Hiện có 61 người đang xem sản phẩm này và có 29 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Apricot

  Đá ANS - Màu Apricot

  Hiện có 61 người đang xem sản phẩm này và có 3 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ

Xem thêm »

Đá ANS - Màu Trắng AB
Đá ANS - Màu Trắng AB
Đá ANS - Màu Trắng AB Hình ảnh

 

Stone Size Size(mm) Packing Details(/bag) Price(vnd)
SS4 1.4-1.5 1440pcs (10 gross) 98,000
SS8 2.3-2.5 1440pcs (10 gross) 86,000
SS10 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 86,000
SS12 3.0-3.2 1440pcs (10 gross) 154,000
SS16 3.8-4.0 1440pcs (10 gross) 154,000

Đánh giá Đá ANS - Màu Trắng AB