Đăng ký Channel Học Vẽ Móng cùng AnaTran ngay hôm nay! Subscript !

Đá ANS - Màu Oliu

Còn hàng
Hiện có 87 người đang xem sản phẩm này và có 18 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
96.000đ
 • Đá ANS - Màu Apricot

  Đá ANS - Màu Apricot

  Hiện có 96 người đang xem sản phẩm này và có 16 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Hiện có 75 người đang xem sản phẩm này và có 16 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  96.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Hiện có 98 người đang xem sản phẩm này và có 28 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Hiện có 37 người đang xem sản phẩm này và có 19 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  93.000đ

Xem thêm »

Đá ANS - Màu Oliu
Đá ANS - Màu Oliu
Đá ANS - Màu Oliu Hình ảnh

 

Stone Size Size(mm) Packing Details(/bag) Price(vnd)
SS8 2.3-2.5 1440pcs (10 gross) 96,000
SS10 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 96,000
SS16 3.8-4.0 1440pcs (10 gross) 180,000

Đánh giá Đá ANS - Màu Oliu