Đăng ký Channel Học Vẽ Móng cùng AnaTran ngay hôm nay! Subscript !

Đá ANS - Màu Hồng Đỏ

Còn hàng
Hiện có 93 người đang xem sản phẩm này và có 22 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
190.000đ
 • Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Hiện có 43 người đang xem sản phẩm này và có 6 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  96.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Hiện có 47 người đang xem sản phẩm này và có 19 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Hiện có 36 người đang xem sản phẩm này và có 6 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  93.000đ
 • Đá ANS - Màu Apricot

  Đá ANS - Màu Apricot

  Hiện có 90 người đang xem sản phẩm này và có 26 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ

Xem thêm »

Đá ANS - Màu Hồng Đỏ
Đá ANS - Màu Hồng Đỏ
Đá ANS - Màu Hồng Đỏ Hình ảnh

 

Stone Size Size(mm) Packing Details(/bag) Price(vnd)
SS4 1.4-1.5 1440pcs (10 gross) 190,000
SS8 2.3-2.5 1440pcs (10 gross) 230,000
SS10 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 230,000
SS16 3.8-4.0 1440pcs (10 gross) 490,000

Đánh giá Đá ANS - Màu Hồng Đỏ