Đăng ký Channel Học Vẽ Móng cùng AnaTran ngay hôm nay! Subscript !

Đá ANS - Màu Đỏ

Còn hàng
Hiện có 86 người đang xem sản phẩm này và có 23 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
120.000đ
 • Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Hiện có 67 người đang xem sản phẩm này và có 17 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  96.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Hiện có 79 người đang xem sản phẩm này và có 3 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Hiện có 86 người đang xem sản phẩm này và có 20 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  93.000đ
 • Đá ANS - Màu Apricot

  Đá ANS - Màu Apricot

  Hiện có 33 người đang xem sản phẩm này và có 6 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ

Xem thêm »

Đá ANS - Màu Đỏ
Đá ANS - Màu Đỏ
Đá ANS - Màu Đỏ Hình ảnh

 

Stone Size Size(mm) Packing Details(/bag) Price(vnd)
SS4 1.4-1.5 1440pcs (10 gross) 132,000
SS8 2.3-2.5 1440pcs (10 gross) 120,000
SS10 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 120,000
SS16 3.8-4.0 1440pcs (10 gross) 205,000

Đánh giá Đá ANS - Màu Đỏ