Đăng ký Channel Học Vẽ Móng cùng AnaTran ngay hôm nay! Subscript !

Đá ANS - Màu Đào Sáng

Còn hàng
Hiện có 96 người đang xem sản phẩm này và có 15 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
230.000đ
 • Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Hiện có 91 người đang xem sản phẩm này và có 18 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  96.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Hiện có 63 người đang xem sản phẩm này và có 8 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Hiện có 43 người đang xem sản phẩm này và có 14 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  93.000đ
 • Đá ANS - Màu Apricot

  Đá ANS - Màu Apricot

  Hiện có 34 người đang xem sản phẩm này và có 19 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ

Xem thêm »

Đá ANS - Màu Đào Sáng
Đá ANS - Màu Đào Sáng
Đá ANS - Màu Đào Sáng Hình ảnh

 

Stone Size Size(mm) Packing Details(/bag) Price(vnd)
SS4 1.4-1.5 1440pcs (10 gross) 266,000
SS8 2.3-2.5 1440pcs (10 gross) 230,000
SS10 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 230,000
SS12 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 370,000
SS16 3.8-4.0 1440pcs (10 gross) 370,000

Đánh giá Đá ANS - Màu Đào Sáng