Đăng ký Channel Học Vẽ Móng cùng AnaTran ngay hôm nay! Subscript !

Đá ANS - Màu Apricot

Còn hàng
Hiện có 92 người đang xem sản phẩm này và có 8 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
120.000đ
 • Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Đá ANS - Màu Xanh Lá

  Hiện có 94 người đang xem sản phẩm này và có 9 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  96.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Hiện có 53 người đang xem sản phẩm này và có 14 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Hiện có 65 người đang xem sản phẩm này và có 21 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  93.000đ
 • Đá ANS - Đá Màu Đen

  Đá ANS - Đá Màu Đen

  Hiện có 53 người đang xem sản phẩm này và có 20 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  96.000đ

Xem thêm »

Đá ANS - Màu Apricot
Đá ANS - Màu Apricot
Đá ANS - Màu Apricot Hình ảnh

 

Stone Size Size(mm) Packing Details(/bag) Price(vnd)
SS4 1.4-1.5 1440pcs (10 gross) 132,000
SS8 2.3-2.5 1440pcs (10 gross) 120,000
SS10 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 120,000
SS16 3.8-4.0 1440pcs (10 gross) 205,000

Đánh giá Đá ANS - Màu Apricot