Đăng ký Channel Học Vẽ Móng cùng AnaTran ngay hôm nay! Subscript !

Đá ANS - Đá Màu Đen

Còn hàng
Hiện có 91 người đang xem sản phẩm này và có 15 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
96.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Đá ANS - Màu Vàng Chanh

  Hiện có 36 người đang xem sản phẩm này và có 8 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Hiện có 68 người đang xem sản phẩm này và có 4 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  93.000đ
 • Nhũ Kim Tuyến Mịn Làm Nail

  Nhũ Kim Tuyến Mịn Làm Nail

  Hiện có 60 người đang xem sản phẩm này và có 11 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  40.000đ
 • Đá ANS - Màu Vàng Nhạt

  Đá ANS - Màu Vàng Nhạt

  Hiện có 68 người đang xem sản phẩm này và có 20 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  90.000đ

Xem thêm »

Đá ANS - Đá Màu Đen
Đá ANS - Đá Màu Đen
Đá ANS - Đá Màu Đen Hình ảnh

 

Stone Size Size(mm) Packing Details(/bag) Price(vnd)
SS4 1.4-1.5 1440pcs (10 gross) 107,000
SS8 2.3-2.5 1440pcs (10 gross) 96,000
SS10 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 96,000
SS12 3.0-3.2 1440pcs (10 gross) 156,000
SS16 3.8-4.0 1440pcs (10 gross) 180,000

Đánh giá Đá ANS - Đá Màu Đen