Đăng ký Channel Học Vẽ Móng cùng AnaTran ngay hôm nay! Subscript !

Đá ANS - Đá Màu Đen

Còn hàng
Hiện có 96 người đang xem sản phẩm này và có 12 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
96.000đ
 • Đá ANS - Màu Lựu Đỏ

  Đá ANS - Màu Lựu Đỏ

  Hiện có 84 người đang xem sản phẩm này và có 9 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  120.000đ
 • Đá ANS - Màu Tím 134

  Đá ANS - Màu Tím 134

  Hiện có 80 người đang xem sản phẩm này và có 19 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  96.000đ
 • Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Đá ANS - Màu Vỏ Đồng Trong

  Hiện có 77 người đang xem sản phẩm này và có 23 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  93.000đ
 • Đá ANS - Màu Lam Nhạt

  Đá ANS - Màu Lam Nhạt

  Hiện có 62 người đang xem sản phẩm này và có 5 người đang hoàn tất việc đặt đơn hàng.
  96.000đ

Xem thêm »

Đá ANS - Đá Màu Đen
Đá ANS - Đá Màu Đen
Đá ANS - Đá Màu Đen Hình ảnh

 

Stone Size Size(mm) Packing Details(/bag) Price(vnd)
SS4 1.4-1.5 1440pcs (10 gross) 107,000
SS8 2.3-2.5 1440pcs (10 gross) 96,000
SS10 2.7-2.8 1440pcs (10 gross) 96,000
SS12 3.0-3.2 1440pcs (10 gross) 156,000
SS16 3.8-4.0 1440pcs (10 gross) 180,000

Đánh giá Đá ANS - Đá Màu Đen